Strona wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki


Witamy na stronie projektu POKL-04.01.02-00-216/11 pt. „Jutro należy do informatyków” – kierunek zamawiany INFORMATYKA realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Instytut INFORMATYKI Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej od 01.10.2011 r. do 30.04.2015 r. Obejmie studentów studiów stacjonarnych I stopnia, którzy rozpoczynają studia na kierunku INFORMATYKA w roku akademickim 2011/2012.

Programem stypendialnym w roku akademickim 2013/2014 objęci są studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku zamawianego Informatyka.
OFERTY PRACY W PROJEKCIE

  1. Zajęcia wyrównawcze - matematyka - specyfikacja wymagań, przedmiot zamówienia , zapytanie ofertowe
  2. Zajęcia wyrównawcze - fizyka - specyfikacja wymagań, przedmiot zamówienia , zapytanie ofertowe
  3. Opiekun koła naukowego KNI (Koła Naukowego Informatyków) specyfikacja wymagań, przedmiot zamówienia , zapytanie ofertowe
  4. Opiekun koła naukowego IT Security Group specyfikacja wymagań, przedmiot zamówienia , zapytanie ofertowe
  5. Opiekun koła naukowego MOBIN specyfikacja wymagań, przedmiot zamówienia , zapytanie ofertowe
  6. Kurs specjalistyczy - Programowanie układów FPGA specyfikacja wymagań, przedmiot zamówienia , zapytanie ofertowe
  7. Obsługa strony internetowej projektu specyfikacja wymagań, przedmiot zamówienia , zapytanie ofertowe
  8. Opiekun stażu specyfikacja wymagań, przedmiot zamówienia , zapytanie ofertowe