Strona wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki

Pomoc osobom niepełnosprawnym
Dla osób niepełnosprawnych oferujemy indywidualne konsultacje z przedmiotów, które sprawiają im trudności. Osoby te proszone są o kontakt z asystentem projektu ds. dydaktycznych dr inż. Stanisławą Plichtą, tel. (12) 628-28-01