Strona wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki
Koordynator ds. Stypendiów: Irena Wojtaś, tel. (12) 628 25 81
Strona internetowa Wydziału: www.fmi.pk.edu.pl


design:Krzysztof Sowa